Hoppa till innehåll

Läs och skriv träning

Orienteringskurser

Dagkurs, 100 poäng

Läs och skriv träning

Denna orienteringskurs riktar sig till dig som har ingen eller kort utbildningsbakgrund och behöver utveckla grundläggande läs och skriv förmåga.
Vi erbjuder extra träning för läs och skriv. Perfekt för sig som behöver träna lite extra och samtidigt få hjälp av utbildad personal.

Kursen pågår under 20 veckor.

Förkunskapskrav

För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Om Sala behöver göra att urval pga ekonomiskt begränsade resurser så följs prioriteringsordningen i lagstiftningen.

Ämnes-/kursplan

GRNORI21B

Anmälningskod

GRNORI-LÄSKL

Skolform

Grundläggande utbildning

8 Kursstarter

 1. Kursstart 3183331

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
 2. Kursstart 3183332

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Kurslängd
  Slutdatum
 3. Kursstart 3183333

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Kurslängd
  Slutdatum
 4. Kursstart 3183334

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Kurslängd
  Slutdatum
 5. Kursstart 3183335

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Kurslängd
  Slutdatum
 6. Kursstart 3183336

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Kurslängd
  Slutdatum
 7. Kursstart 3183337

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Kurslängd
  Slutdatum
 8. Kursstart 3183338

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Kurslängd
  Slutdatum