Hoppa till innehåll

Orienteringskurs, Grundläggande nivå introduktion till digitalisering

Orienteringskurser

Dagkurs, 100 poäng

Denna orienteringskurs riktar sig till dig som behöver utveckla din digitala kompetens och datorhantering. 

Att söka och värdera information

Förkunskapskrav

För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Om Sala behöver göra att urval pga ekonomiskt begränsade resurser så följs prioriteringsordningen i lagstiftningen.

Ämnes-/kursplan

GRNORI21C

Anmälningskod

GRNORI-DIGKL

Skolform

Grundläggande utbildning

2 Kursstarter

 1. Kursstart 3183051

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
 2. Kursstart 3183052

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Kurslängd
  Slutdatum